Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

uncrubed
0486 d84a
Reposted fromlittlefool littlefool viawasteland wasteland
uncrubed
9485 c368
With great sorrow I mourn the death of a true legend of a man. More than a mere actor or musician, he brought his roles to life to a point where he became a symbol.

Rest in peace.
Reposted fromtris tris viakjuik kjuik
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaembrace embrace
uncrubed
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
uncrubed
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialaluna laluna
uncrubed
5104 c035 500
Reposted fromSkadii Skadii viaCzeska Czeska
uncrubed
0948 84b0 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan vialesatyre lesatyre
uncrubed
Chciałabym żeby w nocy obudził mnie sms o treści “dobrze że jesteś”. Byłabym szczęśliwa, że jeszcze ktoś o mnie pamięta.
— o tak
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viapikkumyy pikkumyy

June 11 2015

uncrubed
9231 a7a8
Reposted fromborderx borderx viacocciuella cocciuella
uncrubed
Reposted fromcarfreitag carfreitag
uncrubed
Reposted fromcarfreitag carfreitag
uncrubed
0933 1e28 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viamajkey majkey
uncrubed
Evolution of DB 
Reposted fromXavax Xavax viagetstoned getstoned
uncrubed
5682 fcf4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaconsomme consomme

June 10 2015

twinkletwinkleyoulittlefuck:

thepreciousthing:

adire-adire:

victorysunshine:

goldfish-kisses:

geek-in-a-box:

martiemcfly:

WHY ARENT THERE ADULT-SIZED PLAYGROUNDS

LIKE EVERYTHING IS THE SAME AS A KIDS PLAYGROUND

BUT BIGGER

WHY DO WE NOT HAVE THOSE

theme parks. just. theme parks.

but u have to pay for theme parks

that’s the adult part

son of a bitch

ladies and gentlemen, behold

the St. Louis City Museum:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Playground for adults and children.

They even serve alcohol.

I know where we’re going guys

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower vialossos lossos
uncrubed
4048 f705
Reposted fromApch Apch viagallowspole gallowspole
uncrubed
uncrubed
0163 6683 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacemek cemek
uncrubed
2522 0c60 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
uncrubed
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda? 
Reposted fromawakened awakened viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl