Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

uncrubed
Reposted fromFlau Flau viahanka hanka
uncrubed
3114 cdf1 500
Reposted fromfeegloo feegloo viateisei teisei
uncrubed
Wracam z Jarocina i przypomniało mi się, jak kiedyś też wracałem, tym samym nawet pociągiem, takim starym składem przedziałowym, gdzie brakuje gniazdek, warsu, wszystkiego. Ludzi też brakowało. Szedłem przez wagon z nadzieją, że trafi się pusty przedział. Miałem dużo pracy, zapewne bardzo pilnej. W jednym z przedziałów siedział samotny facet. Już wycofywałem się, gdy ów mężczyzna zatrzymał mnie ruchem dłoni i poprosił:
-zostań. Porozmawiaj ze mną.
Porozmawiaj ze mną. Kiedy ostatni raz słyszałem taką prośbę? Kiedy wyście taką słyszeli. Było w tym coś wzruszającego. Natychmiast usiadłem i zaczęliśmy rozmawiać o jakichś pierdołach. Facet jeździł tirem po Europie, zdał pojazd i właśnie wracał do domu. A to spotkanie, ta prosta prośba dzwoni we mnie do dziś i obiecuje sobie, ze kiedys zbiorę się na odwagę i zwrócę się do jakiegoś podróżnego właśnie w ten sposób: zostań. Porozmawiaj ze mną. Może się nie przestraszy?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viakwasmilosz kwasmilosz
uncrubed
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
uncrubed
Reposted fromFlau Flau viaYasLair YasLair
uncrubed
uncrubed
5314 6584 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaSanthe Santhe
uncrubed
2911 0db0 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSanthe Santhe

October 14 2019

uncrubed
1414 b96e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasweetchocolate sweetchocolate
uncrubed
6457 b8db 500
Reposted fromLunarr Lunarr viaerrortryagain errortryagain
uncrubed
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viacalvados calvados
uncrubed
Reposted frompsychedelix psychedelix viakokoloko kokoloko
uncrubed
2325 aeb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
uncrubed
0333 c02b 500
pls do although it might be difficult
Reposted fromwooles wooles viapotatoe potatoe
uncrubed
uncrubed
uncrubed
2704 36d6 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaturquoise turquoise
uncrubed
2014 51cb
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
uncrubed
9515 7495 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamajowka majowka
uncrubed
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl