Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

uncrubed
uncrubed
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viamirando mirando

December 26 2019

uncrubed
8919 7087 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viav3bso v3bso
uncrubed


Arrrr2-D2
uncrubed
7395 5dd4 500
Reposted fromnyaako nyaako viapigmalion pigmalion
uncrubed
4668 ec6c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahaszraa haszraa
uncrubed
9007 9383 500
uncrubed
9117 8d59
Reposted fromolbaria olbaria viaIsjaki Isjaki

November 20 2019

uncrubed
uncrubed
5427 8f98 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaHypothermia Hypothermia
uncrubed
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viasweetchocolate sweetchocolate
uncrubed
(smol beep)
Reposted fromsofias sofias vianaich naich

October 16 2019

uncrubed
Reposted fromFlau Flau viahanka hanka
uncrubed
3114 cdf1 500
Reposted fromfeegloo feegloo viateisei teisei
uncrubed
Wracam z Jarocina i przypomniało mi się, jak kiedyś też wracałem, tym samym nawet pociągiem, takim starym składem przedziałowym, gdzie brakuje gniazdek, warsu, wszystkiego. Ludzi też brakowało. Szedłem przez wagon z nadzieją, że trafi się pusty przedział. Miałem dużo pracy, zapewne bardzo pilnej. W jednym z przedziałów siedział samotny facet. Już wycofywałem się, gdy ów mężczyzna zatrzymał mnie ruchem dłoni i poprosił:
-zostań. Porozmawiaj ze mną.
Porozmawiaj ze mną. Kiedy ostatni raz słyszałem taką prośbę? Kiedy wyście taką słyszeli. Było w tym coś wzruszającego. Natychmiast usiadłem i zaczęliśmy rozmawiać o jakichś pierdołach. Facet jeździł tirem po Europie, zdał pojazd i właśnie wracał do domu. A to spotkanie, ta prosta prośba dzwoni we mnie do dziś i obiecuje sobie, ze kiedys zbiorę się na odwagę i zwrócę się do jakiegoś podróżnego właśnie w ten sposób: zostań. Porozmawiaj ze mną. Może się nie przestraszy?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viakwasmilosz kwasmilosz
uncrubed
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
uncrubed
Reposted fromFlau Flau viaYasLair YasLair
uncrubed
uncrubed
5314 6584 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaSanthe Santhe
uncrubed
2911 0db0 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSanthe Santhe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl